Personvern

Vi er opptatt av å handtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. Her er litt informasjon:
Behandlingen av opplysningene om deg bygger på samtykket du har gitt og blir behandla i samsvar med personopplysningsloven, bokføringsloven og eventuelle andre relevante lover.
Etter personopplysningsloven har SPTZBRGN rollen som behandlingsansvarlig.
Når du handler på sptzbrgn.no oppbevarer vi blant anna navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg og dessuten kontakte deg om forhold i samband med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i samband med regneskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti- og returhåndtering. Denne historikken blir ikke slettet. Vi oppbevarer av sikkerhetsomsyn også IP-adressa som er brukt for å registrere bestillingen. Sptzbrgn deler ikke dine personopplysninger med noen andre.
Kredittkortnummer blir ikke oppbevart hos oss, men hos vår betalingspartnere. Dette er for å sikre effektiv handtering av eventuelle problem med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.
Vi samlar også inn og oppbevarer loggdata om kva for kategorier og produkt kundene våre klikker eller søker på, for å kunne lære kva kundane våre er opptatt av og bl.a. forbedre produktutvalg. Informasjonen blir brukt også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.